Fietslease dat is slim en snel geregeld!

Gebruiksvoorwaarden

1. DeLeaseWinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid van welke aard
dan ook tegen de website veroorzaakt door het gebruik of misbruik van onjuiste of onvolledige informatie worden uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de website.


2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. DeLeaseWinkel behoudt zich het recht voor om de publicaties te wijzigen of aanbiedingen in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

3. Alle op onze website vermelde of mogelijk door derde beschermde merk- en beeldrechten vallen onder het geldige merken- en eigendomsrecht van hun respectievelijke eigenaren.

4. Op de door de webwinkel zelf gemaakte publicaties rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dergelijke graphics, teksten, audio- en videosequenties in andere elektronische of
gedrukte publicaties te verveelvoudigen of te gebruiken.
Als de website de gebruiker de mogelijkheid biedt commentaar of andere zelfgeschreven teksten online te zetten op de website, over werk, producten of templates, dan zijn de
volgende beperkingen van toepassing:

  • In principe zijn alle ingevoerde teksten verboden die; onzedelijk, pornografisch en gevaarlijk voor minderjarigen zijn of gewelddadig materiaal bevatten.
  • Hetzelfde geldt voor de inhoud die, gewelddadig, racistisch/discriminerend, beledigend of denigrerend zijn.
  • Product reviews en tags dienen niet voor communicatie tussen individuele gebruikers, noch zijn ze bedoeld om een mening over onze diensten te geven.
  • Hetzelfde geldt voor elke vorm van kritiek die niet gerelateerd is aan het product zelf, zo ook ongepaste opmerkingen.
  • Reviews moeten zo beargumenteerd mogelijk zijn, zodat deze voor andere gebruikers zo transparant en duidelijk mogelijk zijn.
  • Informatie zoals "niet doen" zijn niet relevant en niet voor andere gebruikers voldoende
  • om een beeld te krijgen van het product zelf.
  • Woorden of veranderingen die niet voldoen aan de feiten moeten worden weggelaten.

5. De website is niet aansprakelijk voor zelfgeschreven teksten en publicaties en behoudt zich het recht voor te allen tijde berichten te verwijderen die in strijd zijn met de hiervoor genoemde regels.
Bij inbreuk hiervan behouden wij ons het uitdrukkelijke recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.


6. Gelieve ons alert te maken op teksten die aanstootgevend of ongepast zijn en niet voldoen aan onze richtlijnen. De teksten in kwestie worden direct gecontroleerd en eventueel verwijderd. In de verschillende interactieve functies van onze website, zoals tagging, zijn functies aanwezig waarbij eenvoudig storende teksten gemeld kunnen worden.


7. Deze bepalingen maken onderdeel uit van de totale internetsite van DeLeaseWinkel. Indien bepalingen of gedeeltes daarvan niet legaal of correct zijn, tast dit de overige
voorwaarden niet aan.